Cộng đồng

“Nỗ lực cải thiện
chất lượng cuộc sống
vì sự phát triển
của cộng đồng“

 

ACS Việt Nam luôn nỗ lực tham gia các hoạt động; hợp tác cùng với cộng đồng vì sự phát triển của cộng đồng và sự cải thiện chất lượng cuộc sống. Trong gần 10 năm qua, ACS Việt Nam cùng các công ty con của Tập đoàn AEON tại Việt Nam đã trích ra 1% thu nhập trước thuế của mình cho Câu Lạc Bộ AEON 1% nhằm phát triển đa dạng những sáng kiến tập trung về “Bảo vệ Môi trường”“Trao đổi văn hóa toàn cầu và Phát triển nguồn nhân lực” và “Khuyến khích văn hóa xã hội mang tính khu vực.” 

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AEON CÙNG NGƯỜI DÂN TP.HCM...

27/11/2018
Cơn bão số 9 Usagi vừa đổ bộ vào phía Nam nước ta, gây nên những hậu quả nặng nề và thành phố Hồ Chí Minh là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng. Trong thời điểm khó khăn, chính những hành động ấm áp đầy tính nhân văn là thứ thắp lên trong tim mỗi người một niềm tin sâu sắc vào sự đồng cảm và lòng tương thân.
Gọi ngay
SMS
Liên hệ