TÔI ĐƯỢC HỖ TRỢ TRẢ CHẬM BAO NHIÊU ?

Số tiền trả chậm (Vnd):

3.000.000100.000.000

VNĐ

Thời hạn trả chậm (Tháng):

KHOẢN TRẢ CHẬM HÀNG THÁNG

2.000.000 VNĐ

Đăng kí

Kết quả tính toán này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể sai lệch so với thực tế tùy thời điểm chạy chương trình khuyến mãi.

Cộng Đồng

ACS Việt Nam luôn nỗ lực tham gia các hoạt động; hợp tác cùng với cộng đồng vì sự phát triển của cộng đồng và sự cải thiện chất lượng cuộc sống. Trong gần 10 năm qua, ACS Việt Nam cùng các công ty con của Tập đoàn AEON tại Việt Nam đã trích ra 1% thu nhập trước thuế của mình cho Câu Lạc Bộ AEON 1% nhằm phát triển đa dạng những sáng kiến tập trung về “Bảo vệ Môi trường”, “Trao đổi văn hóa toàn cầu và Phát triển nguồn nhân lực”“Khuyến khích văn hóa xã hội mang tính khu vực.”