KẾT NỐI CÀNG NHIỀU, GIÁ TRỊ CÀNG CAO

Cơ hội nhận thưởng KHÔNG GIỚI HẠN dành cho các Đại Lý Vật Liệu Xây Dựng, Nhà Thầu, Kiến Trúc Sư, hay bất kỳ Người giới thiệu thành công Đại Lý Vật Liệu Xây dựng khi tham gia chương trình: 

Thời gian áp dụng: Đến hết 30/09/2023

Tham khảo chi tiết chương trình:

I) CHÍNH SÁCH THƯỞNG CHO “ĐẠI LÝ VLXD & NGƯỜI GIỚI THIỆU” MỞ CODE:

 

II) CHÍNH SÁCH THƯỞNG CHO “ĐẠI LÝ VLXD & NGƯỜI GIỚI THIỆU” GIỚI THIỆU HỒ SƠ TRẢ CHẬM :

» Đăng ký tham gia hợp tác với ACS:https://docs.google.com/.../1FAIpQLScZVXGQ2Je.../viewform?fbclid=IwAR29HqTVZhnk-acGWGlI__lBMpp6idfy0x8a0uQtq7jfq_F9I3__uQ4UKqA

» Danh sách các cửa hàng Vật Liệu Xây Dựng và Thiết Bị Vệ Sinh Nhà Tắm: https://acsvietnam.com.vn/chuoi-he-thong-cua-hang-vat-lieu-xay-dung-tren-toan-quoc-co-acs-viet-nam-ho-tro-tra-cham.html

 

Gọi ngay
SMS
Liên hệ