Cộng đồng

“Nỗ lực cải thiện
chất lượng cuộc sống
vì sự phát triển
của cộng đồng“

 

Gắn kết nhân viên qua hoạt động team building

Ngày đăng: 06/10/2017

“Làm việc nhóm là khả năng làm việc cùng nhau hướng đến tầm nhìn chung. Là khả năng dẫn dắt những thành tích cá nhân vì các mục tiêu của tổ chức. Đây là nguồn nhiên liệu giúp những người bình thường có thể đạt được những kết quả phi thường.” - Andrew Carnegie

Đối với các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ như ACS, nhân sự là linh hồn của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân trong tập thể là một mắt xích quan trọng để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Doanh nghiệp muốn phát triển thì cần gắn kết đội ngũ nhân sự của mình lại, để mỗi cá nhân hiểu việc của mình, và việc của đồng nghiệp, để tôn trọng, hỗ trợ, phối hợp cùng nhau thực hiện vì mục tiêu chung. Nhưng để làm được điều này, trong một tập thể lớn, quả không phải dễ dàng.

Trong công ty, có nhiều phòng ban, nhiều chi nhánh, nhân sự công ty ở khắp 63 tỉnh thành trong cả nước. Các nhân viên đi làm chỉ biết đến những người cùng phòng ban. Họ không biết mặt không thuộc tên những thành viên khác phòng, chi nhánh khác trong công ty. Điều này khiến cho việc tương tác trở nên e dè hơn. Công việc giảm thiểu sự sôi nổi và hiệu quả. Nhân viên trong công ty không thực sự tương tác với nhau.

Teambuilding giúp cho người tham gia tương tác với nhau nhiều hơn, tạo cảm hứng giải trí và vun đắp tinh thần tập thể. Qua hoạt động team building, tập thể gần nhau hơn, xích lại với nhau vì tinh thần hợp tác.

Hiểu được điều này, BLĐ và công đoàn công ty TNHH TM ACS Việt Nam đã tổ chức cho nhân viên công ty cùng đi team building tại thành phố biển Phan Thiết. Do tính chất công việc phải theo ca, do đó chia làm 2 đợt du lịch, đợt 1 ngày 4&5 tháng 10, đợt 2 vào ngày 9,10/10.

 

 

Gọi ngay
SMS
Liên hệ