Cộng đồng

“Nỗ lực cải thiện
chất lượng cuộc sống
vì sự phát triển
của cộng đồng“

 

Cùng nhau thông qua kế hoạch năm 2023

Ngày đăng: 02/03/2023


 

“Làm việc nhóm là khả năng làm việc cùng nhau hướng đến tầm nhìn chung. Là khả năng dẫn dắt những thành tích cá nhân vì các mục tiêu của tổ chức. Đây là nguồn nhiên liệu giúp những người bình thường có thể đạt được những kết quả phi thường.” - Andrew Carnegie

Đối với các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ như ACS, nhân sự là linh hồn của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân trong tập thể là một mắt xích quan trọng để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Doanh nghiệp muốn phát triển thì cần gắn kết đội ngũ nhân sự của mình lại, để mỗi cá nhân hiểu việc của mình, và việc của đồng nghiệp, để tôn trọng, hỗ trợ, phối hợp cùng nhau thực hiện vì mục tiêu chung. Nhưng để làm được điều này, trong một tập thể lớn, quả không phải dễ dàng.

Hiểu được điều này, Công ty TNHH TM ACS Việt Nam đã tổ chức cho các cấp quản lý công ty meeting tại Novotel Sai Gon cùng nhau thông qua kế hoạch năm 2023 và hướng đến tầm nhìn chung

 

Gọi ngay
SMS
Liên hệ