Hình thức thanh toán

  • THANH TOÁN QUA
  • HỆ THỐNG thu hộ như: CỬA HÀNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG/ĐIỆN MÁY XANH/ fpt HOẶC
  • CÁC KÊNH THANH TOÁN KHÁC như: momo, payoo, truemoney HOẶC
  • qua stk ACS:

 

                       Khi thanh toán khách hàng chỉ cần:

                        +  Cung cấp số hợp đồng

                        +  Nhân viên thu ngân thông báo số tiền cần thanh toán

                        + Thanh toán tiền cho nhân viên thu ngân

                  + Nhận biên nhận thanh toán, kiểm tra số hợp đồng, số tiền thanh toán và lưu lại cẩn thận..

*** Lưu Ý:

- Quý khách vui lòng thanh toán trước ngày 02 hàng tháng để tránh phát sinh Phí phạt thanh toán trễ hạn.

- Quý khách vui lòng giữ lại biên lai nộp tiền.

- Quý khách vui lòng cung cấp đúng thông tin thanh toán.

Gọi ngay
SMS
Liên hệ